Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
arista_dcs-7050s [2019/06/02 23:39]
0.0.0.0 vytvořeno
arista_dcs-7050s [2020/05/07 01:15] (aktuální)
simandl
Řádek 5: Řádek 5:
 Arista Dcs-7048t-a 48 Port 10gbe Gigabit Ethernet Switch Arista Dcs-7048t-a 48 Port 10gbe Gigabit Ethernet Switch
  
-Cena použitých 10G/40G Arista switchů je na ebay na úrovni celkem obyčejných 1G switchů. Možnosti, které se při spotřebě cca 75-100W dle typu, otevírají,​ jsou popsány níže.+Cena použitých 10G/40G Arista switchů je na ebay na úrovni celkem obyčejných 1G switchů. Možnosti, které se při spotřebě cca 30-100W dle typu, otevírají,​ jsou popsány níže.
  
 **DCS-7050QX-32S** **DCS-7050QX-32S**
Řádek 11: Řádek 11:
 Switch má 32 40G portů. První port číslo 5 je combo se čtyřmi porty 10G 1 2 3 4 které jako jediné mají šachtu sfp+. Pokud je chceme použít dá se do konfigu "​hardware port-group 1 select Et1-4"​. Pak port 5 qsfp slot nejde použít. Switch má 32 40G portů. První port číslo 5 je combo se čtyřmi porty 10G 1 2 3 4 které jako jediné mají šachtu sfp+. Pokud je chceme použít dá se do konfigu "​hardware port-group 1 select Et1-4"​. Pak port 5 qsfp slot nejde použít.
 Ostatní porty mají qsfp šachtu. Ostatní porty mají qsfp šachtu.
 +
 Do 40G qsfp portů lze zapojit i redukci na čtyři sfp+ samce, pak se takový port, např. 6, rozdělí na čtyři porty 6/1 6/2 6/3 6/4. Do 40G qsfp portů lze zapojit i redukci na čtyři sfp+ samce, pak se takový port, např. 6, rozdělí na čtyři porty 6/1 6/2 6/3 6/4.
-Dále lze do 40G portů zapojit redukci na sfp+ slot/​samici,​ pak se takový port, např. 7, změní na 7/1. Tento sfp+ slot je možné osadit i sfp transceiver ​i redukcí sfp-UTP obojí s 1G rychlostí.+ 
 +Dále lze do 40G portů zapojit redukci na sfp+ slot/​samici,​ pak se takový port, např. 7, změní na 7/1. Tento sfp+ slot je možné osadit i sfp transceiverem ​i redukcí sfp-UTP obojí s 1G/100M rychlostí. 100M jde nastavit ale 10M není podporována.
  
 **DCS-7050S-64** **DCS-7050S-64**
  
 Switch má 48 10G sfp+ a 4 40G qsfp portů. ​ Switch má 48 10G sfp+ a 4 40G qsfp portů. ​
 +
 Do 40G qsfp portů lze zapojit i redukci na čtyři sfp+ samce, pak se takový port, např. 49, rozdělí na čtyři porty 49/1 49/2 49/3 49/4. Do 40G qsfp portů lze zapojit i redukci na čtyři sfp+ samce, pak se takový port, např. 49, rozdělí na čtyři porty 49/1 49/2 49/3 49/4.
 +
 Do sfp+ slotů je možné osadit i sfp transceiver i redukcí sfp-UTP obojí s 1G rychlostí. Do sfp+ slotů je možné osadit i sfp transceiver i redukcí sfp-UTP obojí s 1G rychlostí.
  
Řádek 23: Řádek 27:
  
 Switch má 52 10G sfp+ slotů. ​ Switch má 52 10G sfp+ slotů. ​
 +
 Do sfp+ slotů je možné osadit i sfp transceiver i redukcí sfp-UTP obojí s 1G rychlostí. Do sfp+ slotů je možné osadit i sfp transceiver i redukcí sfp-UTP obojí s 1G rychlostí.
 +
 +**7010T-48**
 +Spotřeba 30W, 48 metalických a 4 sfp+ sloty.
 +
 +procesor AMD GX-412TC SOC
 +
 +**DCS-7150S-52**
 +
 +Switch má 52 10G sfp+ slotů, umí navíc NAT a spotřeba je 60W.
  
 **Kompatibilní transceivery** **Kompatibilní transceivery**
Řádek 46: Řádek 60:
 Switch se dá otevřít po odšroubování osmi šroubků na bocích a odsunutí krytu dopředu. Někdy to jde špatně a zvlášť zavření je někdy problém. Pomůže položit switch na koberec a dlaněmi na krytu přitlačit dolů a dopředu/​dozadu. Switch se dá otevřít po odšroubování osmi šroubků na bocích a odsunutí krytu dopředu. Někdy to jde špatně a zvlášť zavření je někdy problém. Pomůže položit switch na koberec a dlaněmi na krytu přitlačit dolů a dopředu/​dozadu.
  
- ssh admin@aristaswitch +  ​ssh admin@aristaswitch 
- ​Password:​  +  Password:  
- ​aristaswitch>​enable +  aristaswitch>​enable 
- ​aristaswitch#​bash +  aristaswitch#​bash 
-  +   
- ​Arista Networks EOS shell +  Arista Networks EOS shell 
-  +   
- ​[[admin@aristaswitch|~]]$ df +  [[admin@aristaswitch|~]]$ df 
- ​Filesystem ​    ​1K-blocks ​   Used Available Use% Mounted on +  Filesystem ​    ​1K-blocks ​   Used Available Use% Mounted on 
- ​none ​             574176 ​  ​43824 ​   530352 ​  8% / +  none              574176 ​  ​43824 ​   530352 ​  8% / 
- ​none ​             574176 ​  ​43824 ​   530352 ​  8% /.overlay +  none              574176 ​  ​43824 ​   530352 ​  8% /.overlay 
- ​devtmpfs ​           8192       ​0 ​     8192   0% /dev +  devtmpfs ​           8192       ​0 ​     8192   0% /dev 
- ​tmpfs ​           1913916 ​      ​0 ​  ​1913916 ​  0% /dev/shm +  tmpfs            1913916 ​      ​0 ​  ​1913916 ​  0% /dev/shm 
- ​tmpfs ​           1913916 ​    ​848 ​  ​1913068 ​  1% /run +  tmpfs            1913916 ​    ​848 ​  ​1913068 ​  1% /run 
- ​tmpfs ​           1913916 ​      ​0 ​  ​1913916 ​  0% /​sys/​fs/​cgroup +  tmpfs            1913916 ​      ​0 ​  ​1913916 ​  0% /​sys/​fs/​cgroup 
- ​tmpfs ​            ​574176 ​     76    574100 ​  1% /tmp +  tmpfs             ​574176 ​     76    574100 ​  1% /tmp 
- ​tmpfs ​             65536     ​696 ​    ​64840 ​  2% /.deltas +  tmpfs              65536     ​696 ​    ​64840 ​  2% /.deltas 
- ​tmpfs ​           1913916 ​      ​0 ​  ​1913916 ​  0% /​var/​run/​netns +  tmpfs            1913916 ​      ​0 ​  ​1913916 ​  0% /​var/​run/​netns 
- ​tmpfs ​            ​382784 ​      ​0 ​   382784 ​  0% /var/core +  tmpfs             ​382784 ​      ​0 ​   382784 ​  0% /var/core 
- ​tmpfs ​            ​382784 ​  ​66288 ​   316496 ​ 18% /var/log +  tmpfs             ​382784 ​  ​66288 ​   316496 ​ 18% /var/log 
- ​tmpfs ​           1048576 ​   6232   ​1042344 ​  1% /​var/​shmem +  tmpfs            1048576 ​   6232   ​1042344 ​  1% /​var/​shmem 
- /​dev/​sda ​      ​123072876 ​ 192056 116629080 ​  1% /​mnt/​drive +  /​dev/​sda ​      ​123072876 ​ 192056 116629080 ​  1% /​mnt/​drive 
- /​dev/​sdb1 ​       3549240 1565148 ​  ​1984092 ​ 45% /​mnt/​flash +  /​dev/​sdb1 ​       3549240 1565148 ​  ​1984092 ​ 45% /​mnt/​flash 
- ​[[admin@aristaswitch|~]]$ sudo su - +  [[admin@aristaswitch|~]]$ sudo su - 
-  +   
- ​Arista Networks EOS shell +  Arista Networks EOS shell 
-  +   
- ​-bash-4.3#​ id +  -bash-4.3# id 
- ​uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) +  uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) 
- ​-bash-4.3# ​+  -bash-4.3# ​
  
  
Řádek 83: Řádek 97:
  
 Management port je samostatný metalický 1G utp. Management port je samostatný metalický 1G utp.
 +
 +Defaultní uživatel je admin a heslo je prázdné/​není nastaveno.
  
 ---- ----
  
- localhost login: admin +   localhost login: admin 
- ​localhost>​ena +   ​localhost>​ena 
- ​localhost#​bash +   ​localhost#​bash 
-  +   ​ 
- ​Arista Networks EOS shell +   ​Arista Networks EOS shell 
-  +   ​ 
- ​[[admin@localhost|~]]$ touch /​mnt/​flash/​enable3px +   ​[[admin@localhost|~]]$ touch /​mnt/​flash/​enable3px 
- ​[[admin@localhost|~]]$ sudo reboot +   ​[[admin@localhost|~]]$ sudo reboot 
- +   
- ​hostname arihav +   ​hostname arihav 
- ! +   ​
- ntp server 10.33.0.11 +   ​ntp server 10.33.0.11 
- ntp server 10.33.0.23 +   ​ntp server 10.33.0.23 
- ntp server 10.33.0.25 +   ​ntp server 10.33.0.25 
- ! +   ​
- ​snmp-server community public ro +   ​snmp-server community public ro 
- ! +   ​
- clock timezone Europe/​Prague +   ​clock timezone Europe/​Prague 
- ​username admin secret X passwd +   ​username admin secret X passwd 
- ​interface Management1 +   ​interface Management1 
-    ip address 10.33.11.50/​26 +      ip address 10.33.11.50/​26 
- ! +   ​
- ip route 0.0.0.0/0 10.33.11.1 +   ​ip route 0.0.0.0/0 10.33.11.1 
 +  
 https://​www.arista.com/​assets/​data/​pdf/​Transceiver-Guide-V04.pdf https://​www.arista.com/​assets/​data/​pdf/​Transceiver-Guide-V04.pdf
  
Řádek 227: Řádek 243:
 Upgrade Upgrade
  
- enable +  ​enable 
- ​bash +  bash 
- scp user@host:​EOS-4.19.9M.swi /​mnt/​flash +  scp user@host:​EOS-4.19.9M.swi /​mnt/​flash 
- ​exit +  exit 
- conf term +  conf term 
- ​arihavspare(config)#​install source EOS-4.19.9M.swi reload+  arihavspare(config)#​install source EOS-4.19.9M.swi reload 
 +  arihavspare(config)#​reload 
 +   
 +====== DCS-7280CR2A ====== 
 + 
 +https://​www.arista.com/​assets/​data/​pdf/​Datasheets/​7280R-DataSheet.pdf 
 + 
 +https://​www.ebay.com/​itm/​Arista-DCS-7280CR2A-60-F-60x-100GbE-QSFP100G-Ports-Switch-W-Dual-PS-F-R-Airflow/​133252208891?​hash=item1f067358fb:​g:​5VcAAOSw5WRd3ROJ 
 + 
 +http://​10.33.0.30/​cgi-bin/​switches.cgi 
 + 
 +interface Vlan5 
 +   ip address 10.33.30.1/​23 
 +   ip address 10.33.30.10/​23 secondary 
 +   ip address 10.33.138.1/​24 secondary 
 +   ip verify unicast source reachable-via any 
 +    
 +  ​
Tisk/export