Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
arista_dcs-7050s [2020/03/23 22:37]
simandl
arista_dcs-7050s [2020/03/29 01:24] (aktuální)
simandl
Řádek 11: Řádek 11:
 Switch má 32 40G portů. První port číslo 5 je combo se čtyřmi porty 10G 1 2 3 4 které jako jediné mají šachtu sfp+. Pokud je chceme použít dá se do konfigu "​hardware port-group 1 select Et1-4"​. Pak port 5 qsfp slot nejde použít. Switch má 32 40G portů. První port číslo 5 je combo se čtyřmi porty 10G 1 2 3 4 které jako jediné mají šachtu sfp+. Pokud je chceme použít dá se do konfigu "​hardware port-group 1 select Et1-4"​. Pak port 5 qsfp slot nejde použít.
 Ostatní porty mají qsfp šachtu. Ostatní porty mají qsfp šachtu.
 +
 Do 40G qsfp portů lze zapojit i redukci na čtyři sfp+ samce, pak se takový port, např. 6, rozdělí na čtyři porty 6/1 6/2 6/3 6/4. Do 40G qsfp portů lze zapojit i redukci na čtyři sfp+ samce, pak se takový port, např. 6, rozdělí na čtyři porty 6/1 6/2 6/3 6/4.
-Dále lze do 40G portů zapojit redukci na sfp+ slot/​samici,​ pak se takový port, např. 7, změní na 7/1. Tento sfp+ slot je možné osadit i sfp transceiver ​i redukcí sfp-UTP obojí s 1G rychlostí.+ 
 +Dále lze do 40G portů zapojit redukci na sfp+ slot/​samici,​ pak se takový port, např. 7, změní na 7/1. Tento sfp+ slot je možné osadit i sfp transceiverem ​i redukcí sfp-UTP obojí s 1G/100M rychlostí. 100M jde nastavit ale 10M není podporována.
  
 **DCS-7050S-64** **DCS-7050S-64**
  
 Switch má 48 10G sfp+ a 4 40G qsfp portů. ​ Switch má 48 10G sfp+ a 4 40G qsfp portů. ​
 +
 Do 40G qsfp portů lze zapojit i redukci na čtyři sfp+ samce, pak se takový port, např. 49, rozdělí na čtyři porty 49/1 49/2 49/3 49/4. Do 40G qsfp portů lze zapojit i redukci na čtyři sfp+ samce, pak se takový port, např. 49, rozdělí na čtyři porty 49/1 49/2 49/3 49/4.
 +
 Do sfp+ slotů je možné osadit i sfp transceiver i redukcí sfp-UTP obojí s 1G rychlostí. Do sfp+ slotů je možné osadit i sfp transceiver i redukcí sfp-UTP obojí s 1G rychlostí.
  
Řádek 23: Řádek 27:
  
 Switch má 52 10G sfp+ slotů. ​ Switch má 52 10G sfp+ slotů. ​
 +
 Do sfp+ slotů je možné osadit i sfp transceiver i redukcí sfp-UTP obojí s 1G rychlostí. Do sfp+ slotů je možné osadit i sfp transceiver i redukcí sfp-UTP obojí s 1G rychlostí.
  
Řádek 90: Řádek 95:
  
 Management port je samostatný metalický 1G utp. Management port je samostatný metalický 1G utp.
 +
 +Defaultní uživatel je admin a heslo je prázdné/​není nastaveno.
  
 ---- ----
  
- localhost login: admin +   localhost login: admin 
- ​localhost>​ena +   ​localhost>​ena 
- ​localhost#​bash +   ​localhost#​bash 
-  +   ​ 
- ​Arista Networks EOS shell +   ​Arista Networks EOS shell 
-  +   ​ 
- ​[[admin@localhost|~]]$ touch /​mnt/​flash/​enable3px +   ​[[admin@localhost|~]]$ touch /​mnt/​flash/​enable3px 
- ​[[admin@localhost|~]]$ sudo reboot +   ​[[admin@localhost|~]]$ sudo reboot 
- +   
- ​hostname arihav +   ​hostname arihav 
- ! +   ​
- ntp server 10.33.0.11 +   ​ntp server 10.33.0.11 
- ntp server 10.33.0.23 +   ​ntp server 10.33.0.23 
- ntp server 10.33.0.25 +   ​ntp server 10.33.0.25 
- ! +   ​
- ​snmp-server community public ro +   ​snmp-server community public ro 
- ! +   ​
- clock timezone Europe/​Prague +   ​clock timezone Europe/​Prague 
- ​username admin secret X passwd +   ​username admin secret X passwd 
- ​interface Management1 +   ​interface Management1 
-    ip address 10.33.11.50/​26 +      ip address 10.33.11.50/​26 
- ! +   ​
- ip route 0.0.0.0/0 10.33.11.1 +   ​ip route 0.0.0.0/0 10.33.11.1 
 +  
 https://​www.arista.com/​assets/​data/​pdf/​Transceiver-Guide-V04.pdf https://​www.arista.com/​assets/​data/​pdf/​Transceiver-Guide-V04.pdf
  
Tisk/export