Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

czf-rfc [2019/05/05 23:50] (aktuální)
0.0.0.0 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== CZF-RFC ======
  
 +[[CZF-RFC]] jsou dokumenty, které konkrétně rozpracovávají myšlenky [[CZF-Ustava|ústavy CZF]].
 +
 +
 +  * [[CZF-Ustava]] - základní definice CZFree.net, prohlášení o svobodném tranzitu
 +
 +  * [[CZF-RFC-BASE]] - vymezení základních pojmů použitých v ostatních dokumentech
 +  * [[CZF-RFC-NODE]] - definice základního prvku sítě
 +  * [[CZF-RFC-ADDRESSING]] - doporučení pro adresaci v síti
 +  * [[CZF-RFC-SUBCLOUD]] - alternativní možnosti adresace v síti
 +  * [[CZF-RFC-CLASSLESS_ADDRESSING-DRAFT]] - alternativní,​ úspornější adresace v síti
 +  * [[CZF-RFC-DNS]] - pravidla pro provoz systému doménových jmen uvnitř CZFree
 +  * [[CZF-RFC-QoS]] - doporučení pro priorizaci provozu v síti
 +  * [[CZF-RFC-ROUTING]] - základní nastavení směrovacích protokolů
 +  * [[CZF-RFC-WiFi]] - základ
 +
 +//​Nedokončené dokumenty//:​
 +  * [[CZF-RFC-Resetator]] - watchdogy
 +  * [[CZF-RFC-Firewall]] - zabezpečení bodů
 +  * [[CZF-RFC-Backup]] - zálohování nodů
 +  * [[CZF-RFC-STABILITY]] - požadavky na stabilitu
 +  * [[CZF-RFC-LokFORUM]] - sdílení informací o lokálních záležitostech
 +  * [[CZF-RFC-Korespondence]] - základy písemného styku
Tisk/export