CZF-RFC-Korespondence

Toto CZF-RFC popisuje písemnou komunikaci mezi členy a orgány CZFree.Netu.

V síti CZFree.Net písemně komunikují jednotlivý členové a nebo orgány a to buď elektronicky a nebo, v případě že má daný člen nebo orgán klasickou adresu, klasicky na papíře. Přednostně se používá elektornická komunikace a to například prostřednictvím emailu nebo příspěvků v elektronických diskusích.

příklad korespondence from/od: odesílatel to/komu: adresát cc/kopie: nepřímý adresát

oslovení

tělo zprávy/sdělení

podpis

A. Korespondence směřující od orgánu

Komunikace směřující od orgánu musí splňovat alespoň jednu z následujících tří podmínek

  1. v poli from/od je oficiální adresa orgánu
  2. v oslovení je uvedeno, že tělo zprávy/sdělení je zpráva/sdělení orgánu
  3. v podpisu je uvedeno, že tělo zprávy/sdělení byla zpráva/sdělení orgánu

a tělo zprávy/sdělení musí být ověřitelné z nezávislého zdroje, tak aby nebylo pochyb o pravosti zprávy/sdělení, nejlépe odkazem na diskusi nebo konferenci orgánu s usenesením týkajícím se zprávy/sdělení.

B. Korespondence směřující na orgán

Komunikace směřující na orgán musí mít v poli to/komu oficiální adresu orgánu a nebo musí být zaslána do elektronické diskuse/konference orgánu

C. Korespondence ostatní

Vše, co nepopisují předchozí doporučení, je bráno jako korespondence jdoucí od nebo na člena sítě CZFree.Net a nelze tuto komunikaci jakkoliv pokládat za stanovisko orgánu/orgánů, jejichž práce se člen případně účastní.


Zpět na CZF-RFC

Tisk/export