Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

czf-rfc-korespondence [2019/05/05 23:50] (aktuální)
0.0.0.0 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== CZF-RFC-Korespondence ======
  
 +Toto CZF-RFC popisuje písemnou komunikaci mezi členy a orgány CZFree.Netu.
 +
 +V síti CZFree.Net písemně komunikují jednotlivý členové a nebo orgány a to buď
 +elektronicky a nebo, v případě že má daný člen nebo orgán klasickou adresu, klasicky
 +na papíře. Přednostně se používá elektornická komunikace a to například prostřednictvím emailu
 +nebo příspěvků v elektronických diskusích.
 +
 +**příklad korespondence**
 + ​from/​od:​ odesílatel
 + ​to/​komu:​ adresát
 + ​cc/​kopie:​ nepřímý adresát
 + 
 + ​oslovení
 + 
 + tělo zprávy/​sdělení
 + 
 + ​podpis
 +
 +A. **Korespondence směřující od orgánu**
 +
 +Komunikace směřující od orgánu musí splňovat alespoň jednu z následujících tří podmínek
 +  - v poli from/od je oficiální adresa orgánu
 +  - v oslovení je uvedeno, že tělo zprávy/​sdělení je zpráva/​sdělení orgánu
 +  - v podpisu je uvedeno, že tělo zprávy/​sdělení byla zpráva/​sdělení orgánu
 +
 +a tělo zprávy/​sdělení musí být ověřitelné z nezávislého zdroje, tak aby nebylo
 +pochyb o pravosti zprávy/​sdělení,​ nejlépe odkazem na diskusi nebo konferenci orgánu
 +s usenesením týkajícím se zprávy/​sdělení.
 +
 +B. **Korespondence směřující na orgán**
 +
 +Komunikace směřující na orgán musí mít v poli to/komu oficiální adresu orgánu
 +a nebo musí být zaslána do elektronické diskuse/​konference orgánu
 +
 +C. **Korespondence ostatní**
 +
 +Vše, co nepopisují předchozí doporučení,​ je bráno jako korespondence jdoucí od nebo na člena
 +sítě CZFree.Net a nelze tuto komunikaci jakkoliv pokládat za stanovisko orgánu/​orgánů,​ jejichž
 +práce se člen případně účastní.
 +
 +----
 +Zpět na [[CZF-RFC]]
Tisk/export