Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

czfcentos [2019/05/05 23:50]
0.0.0.0 vytvořeno
czfcentos [2019/08/30 15:05] (aktuální)
simandl
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Czfcentos ====== ====== Czfcentos ======
  
- wget http://​dl.fedoraproject.org/​pub/​epel/​6/​x86_64/​epel-release-6-8.noarch.rpm +  ​wget http://​dl.fedoraproject.org/​pub/​epel/​6/​x86_64/​epel-release-6-8.noarch.rpm 
- wget http://​rpms.famillecollet.com/​enterprise/​remi-release-6.rpm +  wget http://​rpms.famillecollet.com/​enterprise/​remi-release-6.rpm 
- sudo rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm+  sudo rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm
  
  
- yum install yum install SSLeay perl-Net-SSLeay OpenSSL perl-Crypt-SSLeay mtr htop nmap iptraf jtop irqbalance+  ​yum install yum install SSLeay perl-Net-SSLeay OpenSSL perl-Crypt-SSLeay mtr htop nmap iptraf jtop irqbalance
  
  
- 1) Remove rhgb and quiet from the "​kernel"​ line(s) in /​boot/​grub/​grub.conf +  ​1) Remove rhgb and quiet from the "​kernel"​ line(s) in /​boot/​grub/​grub.conf 
- 2) Remove or comment out the splashimage and hiddenmenu options. +  2) Remove or comment out the splashimage and hiddenmenu options. 
- 3) Type plymouth-set-default-theme details +  3) Type plymouth-set-default-theme details 
- 4) Type /​usr/​libexec/​plymouth/​plymouth-update-initrd+  4) Type /​usr/​libexec/​plymouth/​plymouth-update-initrd
  
- blacklist gma500_gfx >> /​etc/​modprobe.d/​blacklist.conf +  ​blacklist gma500_gfx >> /​etc/​modprobe.d/​blacklist.conf 
- mv old /​boot/​initramfs +  mv old /​boot/​initramfs 
- ​dracut+  dracut
  
 kopie systému pomocí dd kopie systému pomocí dd
- dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1024 count=3150000 +  ​dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1024 count=3150000 
- ​nebo +  nebo 
- ssh root@10.33.0.XX "dd dd if=/dev/sda bs=1024 count=3150000"​ | dd of=10.33.0.XX.img +  ssh root@10.33.0.XX "dd dd if=/dev/sda bs=1024 count=3150000"​ | dd of=10.33.0.XX.img 
- ​nebo +  nebo 
- ssh -i /​home/​user/​.ssh/​identity root@10.33.0.XX "dd if=/dev/sda bs=1024 count=3150000"​ | dd of=XX_c7_201901261553.img+  ssh -i /​home/​user/​.ssh/​identity root@10.33.0.XX "dd if=/dev/sda bs=1024 count=3150000"​ | dd of=XX_c7_201901261553.img
  
 64bit verze je a dvou diskových oddílech a druhý je pro hotsanic, který upravil Šinďa tak, 64bit verze je a dvou diskových oddílech a druhý je pro hotsanic, který upravil Šinďa tak,
 aby log, rrd a www adresáře byly v ramce aby log, rrd a www adresáře byly v ramce
  
- [[root@jabap|~]]#​ fdisk -l+  ​[[root@jabap|~]]#​ fdisk -l 
 +   
 +  Disk /dev/sda: 4 051 MB, 4 051 697 664 bajtů 
 +  hlav: 16, sektorů na stopu: 32, cylindrů: 15 456 
 +  Jednotky = cylindry po 512 * 512 = 262 144 bajtech 
 +  Velikost sektoru (logického/​fyzického):​ 512 bajtů / 512 bajtů 
 +  Velikost I/O (minimální/​optimální):​ 512 bajtů / 512 bajtů 
 +  Identifikátor disku:​ 0x00000000 
 +   
 +  Zařízení Zavádět ​  ​Začátek ​      ​Konec ​   Bloky    Id  Systém 
 +  /​dev/​sda1 ​  ​* ​          ​1 ​       7440     ​1904624 ​  ​83 ​ Linux 
 +  /​dev/​sda2 ​           7441        8241      205056 ​  ​83 ​ Linux
    
- Disk /dev/sda: 4 051 MB4 051 697 664 bajtů += Automatická instalace systému = 
- hlav: 16sektorů na stopu: 32, cylindrů: 15 456 +  virt-install \ 
- Jednotky ​cylindry po 512 * 512 262 144 bajtech +  --name czfcentos7 \ 
- Velikost sektoru (logického/fyzického):​ 512 bajtů ​512 bajtů +  --ram 1024 \ 
- Velikost I/O (minimální/optimální):​ 512 bajtů ​512 bajtů +  --disk path=./czfcentos7.qcow2,size=3,bus=sata \ 
- Identifikátor disku: 0x00000000+  ​--vcpus 1 \ 
 +  --os-type linux \ 
 +  --os-variant rhel7 \ 
 +  --network bridge=br0 \ 
 +  --graphics none \ 
 +  --console pty,​target_type=serial \ 
 +  ​--location ​/opt/​disk/​sima/​ks/RHEL7DVD \ 
 +  ​--disk=path=/opt/disk/sima/​ks/​CentOS-7-x86_64-DVD-1511.iso,​device=cdrom \ 
 +  ​--extra-args '​console=ttyS0,​115200n8 serial ks=http://​172.16.2.1/​ksc7.cfg ksdevice=eth0 ip=172.16.2.11 netmask=255.255.255.0 dns=8.8.8.8 gateway=172.16.2.1'​
    
- ​Zařízení Zavádět ​  ​Začátek ​      ​Konec ​   Bloky    Id  Systém 
- /​dev/​sda1 ​  ​* ​          ​1 ​       7440     ​1904624 ​  ​83 ​ Linux 
- /​dev/​sda2 ​           7441        8241      205056 ​  ​83 ​ Linux 
- 
-= Automatická instalace systému = 
- ​virt-install \ 
- ​--name czfcentos7 \ 
- --ram 1024 \ 
- ​--disk path=./​czfcentos7.qcow2,​size=3,​bus=sata \ 
- ​--vcpus 1 \ 
- ​--os-type linux \ 
- ​--os-variant rhel7 \ 
- ​--network bridge=br0 \ 
- ​--graphics none \ 
- ​--console pty,​target_type=serial \ 
- ​--location /​opt/​disk/​sima/​ks/​RHEL7DVD \ 
- ​--disk=path=/​opt/​disk/​sima/​ks/​CentOS-7-x86_64-DVD-1511.iso,​device=cdrom \ 
- ​--extra-args '​console=ttyS0,​115200n8 serial ks=http://​172.16.2.1/​ksc7.cfg ksdevice=eth0 ip=172.16.2.11 netmask=255.255.255.0 dns=8.8.8.8 gateway=172.16.2.1'​ 
- 
 Kickstart file ksc7.cfg Kickstart file ksc7.cfg
  
- #​version=RHEL7 +  ​#​version=RHEL7 
- # System authorization information +  # System authorization information 
- auth --enableshadow --passalgo=sha512 +  auth --enableshadow --passalgo=sha512 
- # Use cdrom installation +  # Use cdrom installation 
- ​cdrom +  cdrom 
- # Run the Setup Agent on first boot +  # Run the Setup Agent on first boot 
- ​reboot +  reboot 
- # Keyboard layouts +  # Keyboard layouts 
- ​keyboard --vckeymap=us --xlayouts='​us'​ +  keyboard --vckeymap=us --xlayouts='​us'​ 
- # System language +  # System language 
- lang en_US.UTF-8 +  lang en_US.UTF-8 
- # Network information +  # Network information 
- ​network --bootproto=static --ip=172.16.2.11 --netmask=255.255.255.0 --gateway=172.16.2.1 --nameserver=8.8.8.8 +  network --bootproto=static --ip=172.16.2.11 --netmask=255.255.255.0 --gateway=172.16.2.1 --nameserver=8.8.8.8 
- ​network --hostname=czfcentos +  network --hostname=czfcentos 
- # Root password +  # Root password 
- ​rootpw --iscrypted $6$qB296NUg$4LZOfRw1pRGRRL5xyuqOrukTlJRQhGmfglWOqoD1i7naL1uh86Swz0uHmLOCM1RJDGUZPLtSKKA408DZ6nlX9. +  rootpw --iscrypted $6$qB296NUg$4LZOfRw1pRGRRL5xyuqOrukTlJRQhGmfglWOqoD1i7naL1uh86Swz0uHmLOCM1RJDGUZPLtSKKA408DZ6nlX9. 
- # System services +  # System services 
- ​services --enabled="​chronyd"​ +  services --enabled="​chronyd"​ 
- # System timezone +  # System timezone 
- ​timezone Europe/​Prague --isUtc +  timezone Europe/​Prague --isUtc 
- # System bootloader configuration +  # System bootloader configuration 
- ​bootloader --location=mbr --boot-drive=sda +  bootloader --location=mbr --boot-drive=sda 
- # Partition clearing information +  # Partition clearing information 
- ​clearpart --none --initlabel +  clearpart --none --initlabel 
- # Disk partitioning information +  # Disk partitioning information 
- ​part ​ /     ​--asprimary ​ --fstype="​xfs"​ --size=2048 --ondisk=sda --label=czfc7root +  part  /     ​--asprimary ​ --fstype="​xfs"​ --size=2048 --ondisk=sda --label=czfc7root 
- ​part ​ /​var/​lib/​stateless/​state ​    ​--asprimary ​ --fstype="​xfs"​ --size=500 --ondisk=sda --label=c7rwstate +  part  /​var/​lib/​stateless/​state ​    ​--asprimary ​ --fstype="​xfs"​ --size=500 --ondisk=sda --label=c7rwstate 
- ​%packages --nobase +  %packages --nobase 
- @core --nodefaults +  @core --nodefaults 
- ​-aic94xx-firmware* +  -aic94xx-firmware* 
- ​-alsa-* +  -alsa-* 
- ​-biosdevname +  -biosdevname 
- ​-btrfs-progs* +  -btrfs-progs* 
- ​-dhclient +  -dhclient 
- ​-dracut-network +  -dracut-network 
- ​-iprutils +  -iprutils 
- ​-ivtv* +  -ivtv* 
- ​-iwl*firmware +  -iwl*firmware 
- ​-libertas* +  -libertas* 
- ​-kexec-tools +  -kexec-tools 
- ​-NetworkManager* +  -NetworkManager* 
- ​-plymouth* +  -plymouth* 
- ​-postfix +  -postfix 
- mc +  mc 
- %end+  %end
Tisk/export