Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

datova_sit_ve_vlastnictvi_domu_s_konkurencnim_prostredim [2019/05/05 23:50] (aktuální)
0.0.0.0 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Datová_síť_ve_vlastnictví_domu_s_konkurenčním_prostředím ======
  
 +[[Soubor:​Datova sit ve vlastnictvi domu s konkurencnim prostredim.pdf]]
 +
 +=Datová síť ve vlastnictví domu s konkurenčním prostředím=
 +V tomto dokumentu stručně shrnuji jeden z mnoha způsobů, jak vybudovat datovou síť v bytovém domě. Je mírně náročnější na organizaci v porovnání s přenecháním vybudování sítě jen na jednoho poskytovatele internetu (dále jen ISP z anglického Internet Service Provider), ale má velkou výhodu v nízkých pořizovacích nákladech při zajištění konkurenčního prostředí a z toho plynoucích trvale nízkých cen za internet, telefon a digitální televizi. Výhodou je i to, že instalace datového kabelu bude provedena jen k bytům, které o to projeví zájem.
 +Jako příklad je zde uveden panelový dům se 14ti vchody 11ti podlažími a 448 byty v Praze na Střížkově. I v takto rozlehlém domě je možné vytvořit základ datové sítě za cca 60 tisíc korun za materiál a cca 20 tisíc za práci s dobou realizace do dvou týdnů. Jedná se tedy o levné a rychlé řešení i ve velkém domě.
 +=Datová síť Jablonecká 352 - 365, Praha 9 - Střížkov=
 +V domě je již firma UPC, které byla v minulosti přenechána infrastruktura společné televizní antény (dále jen STA) po které nabízí internet, telefon a televizi. Zásadní problém je v tom, že tato infrastruktura nepatří objektu a UPC má v domě monopol se všemi negativními důsledky pro obyvatele.
 +Na základě těchto negativních zkušeností by bylo dobré zvolit jako základní kriterium nové sítě to, aby byla vlastněná objektem a byla otevřená pro více ISP. V takovém prostředí vznikne konkurenční prostředí a monopolní chování již nebude přinášet zisk - dojde k přirozenému poklesu cen za připojení k internetu, telefonování a televizi.
 +=Stručný popis infrastruktury sítě=
 +V domě se vybuduje základní páteřní infrastruktura sestávající ze 14 vertikálních plastových trubek umístěných v rozvodných skříních JOP na chodbě domu a 14 nástěnných rozvaděčů umístěných v technickém suterénu. Připojení jednotlivých bytů se bude provádět až na základě konkrétního zájmu a použitý datový kabel se bude zakončovat v patch panelu nebo optické vaně v rozvaděči a ihned po instalaci se stane majetkem objektu nebo vlastníka připojeného bytu. Jednotlivý ISP budou do této infrastruktury umísťovat svá zařízení pouze v suterénu, kde si také zřídí vlastní horizontální páteřní datové propojení mezi všemi vchody.
 +=Možnost znovuobnovení STA=
 +V domech, které přišly o STA (např. přenecháním UPC v minulosti) a chtějí tuto chybu napravit, se nabízí možnost současně s budováním datové sítě položit i koaxiální kabely a vytvořit si tak STA. V příkladu rozpočtu toto není zahrnuto a bude to vyžadovat jednorázově další náklady navíc, ale tato možnost existuje a vyplatí se.
 +=Smlouva objektu s ISP=
 +Aby žádný ISP nemohl nově vybudovanou infrastrukturu zablokovat jen pro sebe, tak se doporučuje do smlouvy vložit:
 +*Bezpodmínečnou výpovědní lhůtu. Například 2 až 12 měsíců.
 +*Ustanovení podle kterého musí být nově vybudovaná přípojka do bytu provedena UTP kabelem Cat5e nebo jednovidovým optickým vláknem (zkratka SM, anglicky single mode) a zakončena na patch panelu v rozvaděči nebo v optické vaně.
 +*Ustanovení podle kterého musí být nově vybudovaná přípojka do bytu mimo vlastnictví ISP. Doporučuje se ustanovit, že vlastníkem je automaticky vlastník připojeného bytu (nebo objekt).
 +Dále doporučuji do smlouvy zahrnout proplácení spotřebované elektrické energie objektu a podmínku nepoškozování ostatních infrastruktur a zařízení.
 +Špatně sepsaná smlouva především ohledně výpovědi smlouvy může znamenat velké problémy.
 +=Připojení domu=
 +Jednotlivý ISP budou muset na dům nějakým způsobem dovést konektivitu. Přicházejí v úvahu hlavně připojení optickým kabelem v suterénu a nebo bezdrátovým datovým spojem ze střechy domu. Vzhledem k velké finanční náročnosti a monopolnímu postavení majitele kabelovodů v Praze 9 (využívá je Telefónica a UPC) je velmi pravděpodobné,​ že nově příchozí ISP budou umísťovat technologii na střechu domu.
 +=Vliv na stávající zařízení v domě=
 +Souběh sdělovacích kabelů a kabeláže rozvodů nízkého napětí ve vertikálních šachtách nemá vliv ani na dosavadní funkci rozvodů nn a nemá vliv na funkci sdělovacích kabelů. Oba systémy jsou v těchto prostorách galvanicky odděleny a pozičně odděleny vedením v samostatné plastové trubce. Souběh sdělovacích kabelů a kabeláže rozvodů domácího telefonu v horizontálních elektroinstalačních lištách nemá vliv ani na dosavadní funkci rozvodů domácího telefonu ani nemá závažný vliv na na funkci sdělovacích kabelů. Oba systémy jsou v těchto prostorách galvanicky odděleny. ​
 +=Financování výstavby=
 +Následuje položkový rozpočet s orientační cenou za materiál 66965Kč.
 +
 +[[Soubor:​Polozkovy rozpocet jablonecka.ods]]
 +[[Soubor:​Polozkovy rozpocet jablonecka.pdf]]
 +
 +Instalace základní infrastruktury (odhad ve 4 lidech na 20h celkem – 1h/člověk a – 250Kč) vychází na 20000Kč.
 +Celkem se tedy předběžně náklady s UTP kabeláží odhadují na cca 90000Kč s DPH.
 +Tyto náklady lze buď zaplatit z rozpočtu domu a nebo, v případě omezených vlastních zdrojů, oslovit jednotlivé ISP a zajistit financování z jejich prostředků.
 +Jednotlivým ISP, kteří přistoupí na toto financování,​ se může tento počáteční náklad kompenzovat například časově přesně vymezeným (například 2 roky) monopolem neboli exkluzivitou. Je třeba samozřejmě pečlivě ošetřit vlastnictví nové infrastruktury tak, aby bezpodmínečně patřila objektu i při financování z prostředků ISP.
 +=Výběr zhotovitele=
 +Zhotovitele doporučuji vybrat z více firem obeslaných položkovým rozpočtem bez uvedených cen. Mnou uvedené ceny jsou orientační a poplatné březnu 2012 a aktuálním cenám na internetu v této době.
 +V zadání doporučuji požadovat položkový rozpočet materiálu, položkový rozpočet prací a časový harmonogram instalace.
 +Dále zhotovitel bude muset instalaci vertikální plastové trubky provést nejspíš tak, že odstraní plomby PRE na spodní části skříní JOP a tak by bylo dobré požadovat i popsání způsobu jak toto případně provedou.
 +=Autor a závěr=
 +Vítám jakékoliv postřehy, náměty a upřesnění týkající se tohoto dokumentu.
 +Ing. Petr Simandl, Jablonecka 713/42 Praha 9 Prosek 19000, 777 99 15 69 , email simandl@mujmail.cz
Tisk/export