Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

faq [2020/01/27 09:31] (aktuální)
simandl vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +Otázka Poslední Aktualizace
 +Co to je FAQ, jak funguje a proč mě na něj všude odkazují?
  
 +Základní informace
 +
 +Ústava - Základní pravidla svobodné sítě
 +
 +Jsem člen CZFree.Net ?
 +
 +Co má dělat správce cloudu?
 +
 +Co to je FAQ, jak funguje a proč mě na něj všude odkazují?
 +
 +======================
 +TOTO FAQ VZNIKLO PŘEVÁZNĚ V LETECH 2002-2003, POSLEDNÍ EDITACE POCHÁZEJÍ V SOUČASNÉ DOBĚ Z ROKU 2006 - 2007. NĚKTERÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT AKTUÁLNÍ.
 +======================
 +
 +
 +FAQ je anglická zkratka Frequently Asked Questions a do čestiny se překládá jako často kladené otázky. Jedná se o místo, kde naleznete odpovědi na základní otázky - ušetříte tím spoustu času tazatelům i těm, kdo na ně musí neustále odpovídat.
 +
 +Na tomto webu jsou otázky řazeny do skupin. Mezi jednotlivými skupinami lze přepínat pomocí rozbalovacího menu, které naleznete nad tímto textem u slova Kategorie FAQ.
 +
 +A pokud ještě stále nevíte, proč vás sem všichni posílají, když se na něco zeptáte, tak to bude nejspíš proto, že se ptáte na něco, co je ve FAQ zodpovězeno. Překonejte svou lenost a pročtěte si ho. Pokud vám to přijde příliš náročné, pak vězte, že připojení do sítě CZFree.Net není nic pro vás.
 +
 +Základní informace
 +Co je CZFree.Net?
 +
 +CZFree.Net (dále jen CZF) je neveřejná amatérská počítačová síť na území České republiky. Síť se řídí sadou technických pravidel, která určují, jak spolu jednotlivé počítače a podsítě komunikují. Kdokoliv se může na své náklady připojit, sám poskytnout určité služby a podílet se tak na rozšiřování sítě. Sdílí se tak filozofie spřátelených sítí vznikajících po celém světě.
 +
 +Kdo je vlastníkem a provozovatelem sítě CZFree.Net ?
 +
 +CZFree.Net nemá žádného vlastníka, provozovatele a ani sama nic nezaručuje. Tvořena je mnoha propojenými počítači,​ které provozují jednotliví účastníci na své náklady.
 +
 +Co mi tedy CZFree.Net přinese, když se připojím?
 +
 +Všem, kteří se přípojí k síti, se otevírá možnost využití zdrojů sítě. Tyto zdroje poskytují uživatelé CZF na svou vlastní zodpovědnost a podle své volby. Zde jde například o poskytnutí připojení k Internetu prostřednictvím iGW (brána mezi Internetem a CZF) . Na síti je možné realizovat jakoukoliv legální službu založenou na TCP/IP
 +
 +Kolik mě bude připojení k CZFree.Net stát?
 +
 +Náklady je třeba rozdělit na 2 části. První jsou náklady do zařízení,​ pomocí kterého se budete do sítě připojovat. Obvykle se jedná o bezdrátové (WiFi) zařízení,​ antény a kabely. Toto zařízení představuje jakousi analogii k modemu u vytáčeného připojení.
 +Druhou částí je cena za vlastní připojení k síti - ta je nulová, ale můžete setkat s tzv. příspěvkem na infrastrukturu. Jeho výše může být různá podle lokality. Za tento příspěvek jsou pořizována společná zařízení,​ jako jsou přístupové body nebo slouží na pokrytí nákladů na provoz (spotřeba el. energie).
 +
 +Kolik stojí připojení k Internetu?
 +
 +Připojení k Internetu je nad rámec CZF, ale v síti CZF najdete různé iGW(brány do Internetu), které vám připojení k internetu mohou zprostředkovat. Cenová nabídka je tedy záležitostí těchto iGW.
 +
 +Je možné uvnitř sítě CZFree.Net nabízet placené služby, jako například přístup k síti Internet a serverům s placeným obsahem?
 +
 +Ano, je to možné. Poskytovat placené služby uvnitř sítě může kdokoliv splňující všechny zakonné náležitosti kterýmkoliv subjektům nacházejícím se rovněž uvnitř této sítě. Vzhledem k podstatě fungování sítě je však vyloučena jakákoliv záruka dostupnosti služby pro uživatele.
 +
 +Jaké technologie je použito?
 +
 +Jakékoliv dostupné legální technologie,​ kterou jsou obě strany spoje schopné zajistit a na svoje náklady provozovat. V praxi CZF operuje převážně na bezdrátové technologii IEEE 802.11b (WiFi), tedy prostřednictvím mikrovlnných spojů v bezlicenčním pásmu 2.4 GHz. S využitím této technologie je možné budovat levnou a výkonnou síť. Pokud je to možné, upřednostňuje se ale připojení metalickými či optickými spoji, které jsou obecně spolehlivější a rychlejší. Jsou vhodné například pro panelové domy s více blízkými uživateli. Spolu se sítí je zkoumán a vyvíjen systém správy a řízení celého provozu tak, aby při výpadku některých uzlů byla zajištěna co nejlepší funkčnost.
 +
 +
 +
 +
 +Ústava - Základní pravidla svobodné sítě
 +CZFree.Net je:
 +- svobodná síť a její svobodné médium, které je tvořeno, provozováno a využíváno komunitou nezávislých,​ vzájemně propojených nodů
 +- technické specifikace sítě CZFree.Net popisují CZF-RFC
 +- každý člen komunity se může svobodně rozhodnout podílet se na tvorbě těchto dokumentů a dalších projektů společných pro CZFree.Net prostřednicvím -zatím virtualní- CZFree.Org
 +
 +Node svobodné sítě CZFree.Net je:
 +- nezávislá entita, která je připojena k dalšímu node (nodům), a volně směřuje tranzitní provoz svobodné sítě, minimálně na jeden další node či jednomu koncovému uživateli
 +- vázán dodržením "​Prohlášení svobodného tranzitu"​
 +
 +
 +==============================
 +Prohlášení svobodného tranzitu
 +==============================
 +Já, vlastník node:
 +
 +- souhlasím s dokumentací a veřejnou prezentací aspektů mojí sítě, kterou nabízím k veřejnému využití, pod licencí Gnu Documentation License (služby)
 +
 +- souhlasím, že budu udržovat v chodu služby, které nabízím, aby byla zajištěna jejich přijatelná dostupnost na svobodné síti
 +
 +- souhlasím, že budu volně směřovat definované množství traznitního provozu přes mou síť, a v nezbytné míře implementovat technická doporučení svobodné sítě (CZFree RFC), aby byla zajištěna funkce efektivního směřování
 +
 +- souhlasím, že nebudu modifikovat či zneužívat tranzitní data, která procházejí mojí sítí
 +
 +- negarantuji žádnou úroveň služby - používáš svobodnou síť na tvůj vlastní risk
 +
 +- nabízím následující služby (uživatel doplní a zveřejní)
 +
 +- souhlasím, že vyřeším technické nebo tranzitní problémy s na mě připojenými body
 +
 +- souhlasím, že budu učit lokální uživatele o filozofii, údržbě a použití sítě
 +
 +- souhlasím, že svou činností nebudu omezovat, obtěžovat či ohrožovat ostatní nody nebo médium svobodné sítě
 +
 +- souhlasím, že budu k síti připojovat svobodným rozhodnutím další node či členy, kteří se chtějí připojit k svobodné síti.
 +
 +==================
 +
 +Tyto pravidla a definice jsou základním,​ elementárním nástrojem pro orientaci v síti CZFree.Net, vlastně naší "​ústavou"​. Brzy budou doplněna o technická doporučení (RFC), která definují základní technické požadavky a doporučení pro nezávislé node. Prohlášení svobodného tranzitu bylo převzato a upraveno z originálu "Pico Peering Agreement",​ který používají svobodné sítě celého světa. Více http://​www.picopeer.net/​
 +
 +Žádám všechny stávající node (tedy ty, jejichž bod je v mapě označen symbolem vysílače, ale i ti, jejichž není a přesto jsou plnohodnotnými node), aby prostudovali "​Prohlášení svobodného tranzitu",​ a do tohoto tématu veřejně projevili souhlas nebo nesouhlas, případně další podněty a připomínky. Očekávám,​ že všichni, co vyjádří souhlas s tímto krokem a přispějí do následující diskuze, pomohou vytvoření první verze pravidel sítě.
 +
 +Tato verze je testovací a pracovní, očekáváme doplnění dalších základních pravidel (například o zneužití sítě) a jejich celkové zformování do elementárního filozofického prohlášení,​ které bude veřejně vystaveno a prohlášeno za základní dokument CZFree.Net
 +
 +verze 10/12/2004
 +online http://​connected.czf/​forum/​showthread.php?​s=&​threadid=366
 +
 +Jsem člen CZFree.Net ?
 +
 +Co má dělat správce cloudu?
 +Zastupovat cloud na mezicloudech a při jednání s ostatními cloudy nebo delegovat svého zástupce.
 +
 +Přidělovat IP rozsahy členům cloudu.
 +
 +Vést přehlednou evidenci přidělených IP rozsahů v cloudu včetně kontaktů na členy/​routery kterým byl IP rozsah přidělen. Kontakt nejlépe formou odkazu na konto na portálu czfree.net a nebo prostřednictvím mapy.
 +
 +Evidence IP rozsahů musí být svobodně přístupná pro všechny členy CZFree.Net nejlépe na portálu czfree.net.
 +
 +Spravovat a nebo delegovat správu BGP routerů cloudu.
 +
 +Spravovat a nebo delegovat správu OSPF routerů cloudu.
 +
 +Spravovat a nebo delegovat správu DNS serverů cloudu.
 +
 +Základní kontakt je v ripe.czfree.net kde se uvede i odkaz na hlavní info o cloudu.
 +
 +Základní dokumentační místo je mapa.czfree.net nebo mapa která tuto zastoupí.
Tisk/export