Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
gateway [2020/03/04 15:01]
simandl [Routování]
gateway [2020/03/04 15:02]
simandl [Routování]
Řádek 18: Řádek 18:
  
 Přiřadit napevno každé frontě síťovky jedno jádro přes /​etc/​rc.local Přiřadit napevno každé frontě síťovky jedno jádro přes /​etc/​rc.local
- +  ​
   echo 1 > /​proc/​irq/​77/​smp_affinity   echo 1 > /​proc/​irq/​77/​smp_affinity
   echo 2 > /​proc/​irq/​78/​smp_affinity   echo 2 > /​proc/​irq/​78/​smp_affinity
Tisk/export