Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
gigabeam_gi-core_wifiber_g1.25 [2019/06/03 00:32]
gimli2
gigabeam_gi-core_wifiber_g1.25 [2019/09/17 15:21] (aktuální)
simandl
Řádek 7: Řádek 7:
 {{:​wiki:​g1.25_installation_and_operations_manual_031706.pdf|}} {{:​wiki:​g1.25_installation_and_operations_manual_031706.pdf|}}
  
-Basic setting overview: +  ​Basic setting overview: 
- 1 Login to the radio using CLI as an admin user (level 1). +  1 Login to the radio using CLI as an admin user (level 1). 
- +   
-Change ip address +  Change ip address 
- 2 GVFR#c t +   ​2 GVFR#c t 
- 3 GVFR(config)#​conf +   ​3 GVFR(config)#​conf 
- 4 GVFR(config-Conf)#​ethernet +   ​4 GVFR(config-Conf)#​ethernet 
- 5 GVFR(config-Conf-Ethernet)#​set ipaddress 192.168.1.230 (default) +   ​5 GVFR(config-Conf-Ethernet)#​set ipaddress 192.168.1.230 (default) 
- 6 GVFR(config-Conf-Ethernet)#​set addressmask 255.255.255.0 +   ​6 GVFR(config-Conf-Ethernet)#​set addressmask 255.255.255.0 
- 7 GVFR(config-Conf-Ethernet)#​set gateway 192.168.1.1 +   ​7 GVFR(config-Conf-Ethernet)#​set gateway 192.168.1.1 
- +   
-Set admin password +  Set admin password 
- 2 GVFR#c t +   ​2 GVFR#c t 
- 3 GVFR(config)#​conf +   ​3 GVFR(config)#​conf 
- 4 GVFR(config-Conf)#​async +   ​4 GVFR(config-Conf)#​async 
- 5 GVFR(config-Conf-async)#​Admin +   ​5 GVFR(config-Conf-async)#​Admin 
- 6 GVFR(config-Conf-async-admin)#​set password +   ​6 GVFR(config-Conf-async-admin)#​set password 
- The screen displays prompt for a new password +   ​The screen displays prompt for a new password 
- ​success {new password} +   ​success {new password} 
- +   
-To save the configuration to flash, continue with the following commands: +  To save the configuration to flash, continue with the following commands: 
- 2 GVFR#c t +   ​2 GVFR#c t 
- 3 GVFR(config)#​conf +   ​3 GVFR(config)#​conf 
- 4 GVFR(config-Conf)#​misc +   ​4 GVFR(config-Conf)#​misc 
- 5 GVFR(config-Conf-Misc)#​set save on+   ​5 GVFR(config-Conf-Misc)#​set save on
  
 Check signal Check signal
Tisk/export