Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

https_letsencrypt [2019/06/02 23:39] (aktuální)
0.0.0.0 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Https_letsencrypt ======
  
 +povolit porty 80 a 443
 +
 +https://​www.hostinger.com/​tutorials/​vps/​how-to-install-lets-encrypt-ssl-apache-centos7
 +
 +yum install epel-release mod_ssl
 +
 +yum install python-certbot-apache
 +
 + cat /​etc/​httpd/​conf.d/​virtual.conf
 + <​VirtualHost *:80>
 +     ​DocumentRoot "/​var/​www/​html"​
 +     ​ServerName jabcloud.jablonka.cz ​
 + 
 +     # Other directives here
 + ​RewriteEngine on
 + ​RewriteCond %{SERVER_NAME} =jabcloud.jablonka.cz
 + ​RewriteRule ^ https://​%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [[END,​NE,​R=permanent]]
 + </​VirtualHost>​
 +
 +
 +certbot --apache -d example.jablonka.cz
 +
 +certbot renew
 +
 +crontab -e
 +
 +This job can be safely scheduled to run every Monday at midnight:
 +
 +0 0 * * 1 /​usr/​bin/​certbot renew >> /​var/​log/​sslrenew.log
Tisk/export