Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
iptv_sledovanitv.cz [2019/06/24 13:29]
gimli2
iptv_sledovanitv.cz [2019/06/24 13:31] (aktuální)
gimli2
Řádek 8: Řádek 8:
  
 V současné době používáve CDN sledovanitv v www.jmnet.cz http://​10.33.0.11/​hotsanic/​ping/​10.38.0.255.html V současné době používáve CDN sledovanitv v www.jmnet.cz http://​10.33.0.11/​hotsanic/​ping/​10.38.0.255.html
- 
-====== Zprovoznění set-top boxu nebo smartTV v naší síti ====== 
-#Admin 
-#* připojí člena a dá mu pevnou vnitřní IP adresu 
-#* vložit člena a jeho IP adresu do databáze 
-#Člen 
-#* pomocí web prohlížeče na [[https://​sledovanitv.cz/​|sledovanitv.cz]] se zaregistruje a potvrdí aktivaci, která přijde na jeho mail z registrace 
-#Admin 
-#* v admin menu nastaví členovi settopbox (android nebo arris) nebo smartTV a tak se vygeneruje i PIN pro ten settopbox nebo smartTV 
-#* aktivuje balíček start 
-#Člen 
-#* koukne se do menu na [[https://​sledovanitv.cz/​|sledovanitv.cz]] na PIN 
-#* připojí na síť a zapne set-top box nebo smartTV a vyplní PIN 
-#* kouká na TV 
- 
-====== Zprovoznění firefoxu v naší síti ====== 
-#Admin 
-#* připojí člena a dá mu pevnou vnitřní IP adresu 
-#* vložit člena a jeho IP adresu do databáze 
-#Člen 
-#* na [[https://​sledovanitv.cz/​|sledovanitv.cz]] se zaregistruje a potvrdí aktivaci, která přijde na jeho mail z registrace 
-#Admin 
-#* aktivuje balíček start 
-#Člen 
-#* kouká na TV 
  
  
Tisk/export