Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
klubovna [2020/01/12 23:24]
gimli2
klubovna [2020/01/13 23:07]
gimli2 [Klubovna]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Klubovna ====== ====== Klubovna ======
-[[https://​mapy.cz/​zakladni?​x=14.4920662&​y=50.1232804&​z=17&​source=addr&​id=9003027|Vysočanská 548]]+[[https://​mapy.cz/​zakladni?​x=14.4920662&​y=50.1232804&​z=17&​source=addr&​id=9003027|Vysočanská 548]] a leze se tam z jihozápadu.
  
 ===== Původní ===== ===== Původní =====
Tisk/export