Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mdadm [2019/06/02 23:39]
0.0.0.0 vytvořeno
mdadm [2020/05/12 02:44]
simandl
Řádek 43: Řádek 43:
  
 =3T disk= =3T disk=
- [[root@simlin|~]]#​ parted /dev/sde +  ​[[root@simlin|~]]#​ parted /dev/sde 
- GNU Parted 1.8.1 +  GNU Parted 1.8.1 
- Using /dev/sde +  Using /dev/sde 
- ​Welcome to GNU Parted! Type '​help'​ to view a list of commands. +  Welcome to GNU Parted! Type '​help'​ to view a list of commands. 
- ​(parted) mklabel gpt +  (parted) mklabel gpt 
- ​(parted) unit TB +  (parted) unit TB 
- ​(parted) mkpart primary 0 3 +  (parted) mkpart primary 0 3 
- ​(parted) print +  (parted) print 
-  +   
- ​Model:​ ATA WDC WD30EFRX-68A (scsi) +  Model: ATA WDC WD30EFRX-68A (scsi) 
- Disk /dev/sde: 3.00TB +  Disk /dev/sde: 3.00TB 
- ​Sector size (logical/​physical):​ 512B/512B +  Sector size (logical/​physical):​ 512B/512B 
- ​Partition Table: gpt +  Partition Table: gpt 
-  +   
- ​Number ​ Start   ​End ​    ​Size ​   File system ​ Name     ​Flags +  Number ​ Start   ​End ​    ​Size ​   File system ​ Name     ​Flags 
-  1      0.00TB ​ 3.00TB ​ 3.00TB ​              ​primary +   ​1      0.00TB ​ 3.00TB ​ 3.00TB ​              ​primary 
-  +   
- ​(parted) quit +  (parted) quit 
- ​Information:​ Don't forget to update /etc/fstab, if necessary.+  Information:​ Don't forget to update /etc/fstab, if necessary.
  
 =mkfs= =mkfs=
 http://​busybox.net/​~aldot/​mkfs_stride.html http://​busybox.net/​~aldot/​mkfs_stride.html
  
- mdadm --create /dev/md1 --level=1 --chunk=1024 --raid-devices=2 /​dev/​sd[[de]]1 +  ​mdadm --create /dev/md1 --level=1 --chunk=1024 --raid-devices=2 /​dev/​sd[[de]]1 
- ​mkfs.ext3 -b 4096 -E stride=256,​stripe-width=256 /dev/md1+  mkfs.ext3 -b 4096 -E stride=256,​stripe-width=256 /dev/md1
  
 =Repair bad blocks= =Repair bad blocks=
Tisk/export