Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pristup_na_dalku_na_default_neroutovane_ip_adresy [2019/05/05 23:50]
0.0.0.0 vytvořeno
pristup_na_dalku_na_default_neroutovane_ip_adresy [2019/08/30 13:21] (aktuální)
simandl
Řádek 10: Řádek 10:
  ​vrátit zpět nastavení  ​vrátit zpět nastavení
 a nebo pokud máme switch na routeru 10.33.0.XX a eth0 lze použít SNAT a DNAT a switch je pak přístupný na ip adrese routeru a nebo pokud máme switch na routeru 10.33.0.XX a eth0 lze použít SNAT a DNAT a switch je pak přístupný na ip adrese routeru
- ip add add 192.168.0.2/​24 dev eth0 +  ​ip add add 192.168.0.2/​24 dev eth0 
- arp -s 192.168.0.1 90:​F6:​52:​DE:​E6:​EF +  arp -s 192.168.0.1 90:​F6:​52:​DE:​E6:​EF 
- ​iptables ​ -t nat -A PREROUTING -d 10.33.XX.1 -j DNAT --to 192.168.0.1 +  iptables ​ -t nat -A PREROUTING -d 10.33.XX.1 -j DNAT --to 192.168.0.1 
- ​iptables ​ -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.1 -j SNAT --to 192.168.0.2+  iptables ​ -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.1 -j SNAT --to 192.168.0.2
    
- iptables ​ -t nat -A PREROUTING -d 10.33.XX.1 -j DNAT --to 192.168.1.20 +  ​iptables ​ -t nat -A PREROUTING -d 10.33.XX.1 -j DNAT --to 192.168.1.20 
- ​iptables ​ -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.1.20 -j SNAT --to 192.168.1.22+  iptables ​ -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.1.20 -j SNAT --to 192.168.1.22
  
- iptables ​ -t nat -D POSTROUTING -d 192.168.0.1 -j SNAT --to 192.168.0.2 +  ​iptables ​ -t nat -D POSTROUTING -d 192.168.0.1 -j SNAT --to 192.168.0.2 
- ​iptables ​ -t nat -D PREROUTING -d 10.33.0.XX -j DNAT --to 192.168.0.1 +  iptables ​ -t nat -D PREROUTING -d 10.33.0.XX -j DNAT --to 192.168.0.1 
- ip add del 192.168.0.2/​24 dev eth0 +  ip add del 192.168.0.2/​24 dev eth0 
- arp -d 192.168.0.1+  arp -d 192.168.0.1
Tisk/export