Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
proxmox_lxc [2020/01/04 11:28]
simandl
proxmox_lxc [2020/01/05 10:14] (aktuální)
simandl
Řádek 60: Řádek 60:
   lxc-start -n ID   lxc-start -n ID
   by default je to lxc brutalne unprivileged   by default je to lxc brutalne unprivileged
 +  ​
 +  Waiting for UNMS to start
 +  CONTAINER ID        IMAGE                     ​COMMAND ​                 CREATED ​            ​STATUS ​             PORTS                                            NAMES
 +  51d5a2823aef ​       ubnt/​unms:​1.1.2 ​          "/​usr/​bin/​dumb-init …" ​  9 seconds ago       Up 6 seconds ​                                                        unms
 +  320bb0c8b23e ​       ubnt/​unms-crm:​3.1.2 ​      "​make server_with_mi…" ​  10 seconds ago      Up 8 seconds ​       80-81/tcp, 443/tcp, 9000/tcp, 2055/​udp ​          ucrm
 +  c8ced9596c84 ​       ubnt/​unms-netflow:​1.1.2 ​  "/​usr/​bin/​dumb-init …" ​  11 seconds ago      Up 7 seconds ​       0.0.0.0:​2055->​2055/​udp ​                          ​unms-netflow
 +  27b9c3344742 ​       redis:​5.0.5-alpine ​       "​docker-entrypoint.s…" ​  15 seconds ago      Up 11 seconds ​                                                       unms-redis
 +  1f1fd4ad8b11 ​       ubnt/​unms-nginx:​1.1.2 ​    "/​entrypoint.sh ngin…" ​  15 seconds ago      Up 10 seconds ​      ​0.0.0.0:​80-81->​80-81/​tcp,​ 0.0.0.0:​443->​443/​tcp ​  ​unms-nginx
 +  dcbc960d019f ​       postgres:​9.6.12-alpine ​   "​docker-entrypoint.s…" ​  15 seconds ago      Up 12 seconds ​                                                       unms-postgres
 +  1ac50d102245 ​       rabbitmq:​3.7.14-alpine ​   "​docker-entrypoint.s…" ​  15 seconds ago      Up 13 seconds ​                                                       unms-rabbitmq
 +  a34be8e22abe ​       ubnt/​unms-fluentd:​1.1.2 ​  "/​entrypoint.sh /​bin…" ​  17 seconds ago      Up 15 seconds ​      ​5140/​tcp,​ 127.0.0.1:​24224->​24224/​tcp ​            ​unms-fluentd
 +  UNMS is running
  
Tisk/export