Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vlany_na_routerech [2019/05/05 23:50]
0.0.0.0 vytvořeno
vlany_na_routerech [2019/06/18 20:38] (aktuální)
simandl
Řádek 2: Řádek 2:
  
 Vlany pro spoje na sousední routery se odvozují z čísla subnetu sousedního routeru. Vlany pro spoje na sousední routery se odvozují z čísla subnetu sousedního routeru.
-+100 pro 10.33 a +200 pro 10.32 
  
 ++100 pro 10.33 a +200 pro 10.32
 +<​code>​
 Příklady: Příklady:
  Vlan 110 vede na router 10.33.0.10  Vlan 110 vede na router 10.33.0.10
Řádek 18: Řádek 19:
  ip link set dev eth0.100 down  ip link set dev eth0.100 down
  ip link delete eth0.100  ip link delete eth0.100
 +</​code>​
Tisk/export