Na proxmox2 se pustí LXC kontejner aribuild2

Aktuální verze EOS-4.18.8M-CZF-v2.swi

 1. admin@ (správa switche a IP adres přes CLI)
 2. root@ (správa linuxu, vtysh atp)

Konfigurace po změnách lze uložit přes (sync se volá periodicky v /etc/cron.daily a také při shutdownu / rebootu):

 • /root/sync-config.sh –stop

Tento skript synchronizuje:

 • /etc/dhcp/dhcpd.conf
 • /etc/resolv.conf
 • /etc/switches.conf
 • /etc/ntp.conf
 • /etc/rsyslog.conf
 • /etc/switches_definitions.conf
 • /etc/sudoers
 • /etc/quagga/*
 • /opt/HotSaNIC/*
 • /root/.ssh/*

Změny v jiných než výše uvedených konfigurákách budou při rebootu ztraceny. V případě, že bude potřeba synchronizovat i nějaké další, je potřeba upravit skript sync-config.sh a vygenerovat s ním nový boot image.

Při přidávání více IP adres na jeden, stejný interface

 • ip address 1.1.1.1/24
 • ip address 1.1.1.2/24 secondary
 • ip address 1.1.1.3/24 secondary

Konfigurace NTP v EOS:

 • ntp server 10.33.0.23
 • ntp server 10.33.0.25
 • ntp server 0.rhel.ntp.pool.org
 • ntp server ntp.nic.cz
 • ntp server tak.cesnet.cz
 • ntp serve all

Workaround který musí být v konfiguraci EOSu jako workaround na problém mezi systemd závislostmi a tím jak Arista dělá HW bringup:

 event-handler dhcpd_fix
  trigger on-boot
  action bash /usr/sbin/service dhcpd restart

Jinak po bootu nenaběhne v Linuxu dhcpd (startuje příliš brzo a nemá konfigurák).


Jak přidat novou spojovačku s OSPF?

 • login jako admin@,
 • jab414>en
 • jab414#configure terminal
 • jab414(config)#interface vlan 10
 • jab414(config-if-Vl10)#ip address 10.0.0.1/30
 • jab414(config)#write mem
 • Copy completed successfully.
 • jab414(config)#
 • login jako root@
 • Arista Networks EOS shell
 • [root@jab414 ~]$ vtysh
 • Hello, this is Quagga (version 0.99.21).
 • Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
 • jab414# configure terminal
 • jab414(config)# router ospf
 • jab414(config-router)# network 10.0.0.0/30 area 0.0.0.0
 • jab414(config-router)# exit
 • jab414(config)# exit
 • jab414# write mem
 • Building Configuration…
 • Configuration saved to /etc/quagga/zebra.conf
 • Configuration saved to /etc/quagga/ospfd.conf
 • [OK]
 • jab414#exit
 • [root@jab414 ~]$ /root/sync-config.sh –stop
 • sending incremental file list

Grafana < Prometheus < Ocprometheus < TerminAttr

 daemon OCPrometheus
  exec /mnt/flash/persist/bin/ocprometheus -config /mnt/flash/persist/conf/ocprometheus.yml -addr 
 localhost:<port> -listenaddr :<port>
  no shutdown
 !
 daemon TerminAttr
  exec /usr/bin/TerminAttr -grpcaddr localhost:<port> -disableaaa
  no shutdown

Reboot

alias reboot='echo s > /proc/sysrq-trigger && echo b > /proc/sysrq-trigger'
Tisk/export