Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
czfeos [2020/04/03 23:39]
simandl
czfeos [2020/04/03 23:55] (aktuální)
simandl [Grafana < Prometheus < Ocprometheus < TerminAttr]
Řádek 85: Řádek 85:
    ​daemon OCPrometheus    ​daemon OCPrometheus
       exec /​mnt/​flash/​persist/​bin/​ocprometheus -config /​mnt/​flash/​persist/​conf/​ocprometheus.yml -addr        exec /​mnt/​flash/​persist/​bin/​ocprometheus -config /​mnt/​flash/​persist/​conf/​ocprometheus.yml -addr 
-    localhost:6022 -listenaddr :80+    localhost:<​port> ​-listenaddr :<​port>​
       no shutdown       no shutdown
    !    !
    ​daemon TerminAttr    ​daemon TerminAttr
-      exec /​usr/​bin/​TerminAttr -grpcaddr localhost:6022 -disableaaa+      exec /​usr/​bin/​TerminAttr -grpcaddr localhost:<​port> ​-disableaaa
       no shutdown       no shutdown
  
  
  
Tisk/export