Pokud budete chtít připojit Community network ven do internetu, je nejlepší sehnat si AS, adresy IPV4 a IPV6 a peerovat v nějakém komerčním centru.

Nabízí se i možnost založit komunitní internetové centrum a sdílet data se zájemci o tuto výměnu dat na principech http://www.picopeer.net

Pro bezproblémový chod komunitního IX je dobré dodržet podmínku, že připojení/peerující členi komunitního IX musí mít nezávislou zálohu mimo tento IX. Pokud tomu tak není, je třeba tomuto členovi pomoci co nejdříve k pořízení nezávislé zálohy. Zaručí to, mimo jiné, technickou kvalitu jednotlivých členů IX, tak aby byli schopni se sami o sebe a IX postarat. Dále funkční záloha mimo IX umožní klid při správě infrastruktury IX.

Při nedodržení této podmínky hrozí zborcení komunity kolem IX a de facto ovládnutí tohoto IX úzkou skupinou technicky zdatnějších členů na úkor zbytku, v nevědomosti ponechaných, nesoběstačných členů. V komunitním IX je třeba předcházet jakýmkoliv tendencím a pokusům centralizovat správu, přístupy atp. na jen některé členy IX.

Člen komunitního IX si musí výše uvedené uvědomit předem a delegovat alespoň jednu fyzickou osobu jako administrátora.

Člen komunitního IX respektuje administrátory delegované ostatními členy.

Finanční řád komunitního IX (dále jen IX)

1) Infrastruktura IX

a) Pokud člen IX vybuduje na vlastní náklady část IX, kterou používají i ostatní členové IX, tak jsou tyto náklady považovány za příspěvek na společnou infrastrukturu IX.

b) Tento příspěvek musí být dokladovaný tak aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX.

c) Pokud se člen sítě rozhodne část jím vlastněné infrastruktury prodat jinému členu sítě tak se finanční vypořádání provede mezi oběma subjekty a provede se 1b)

d) Vlastník infrastruktury nemusí svou infrastrukturu nikomu prodávat. Je jeho a jen on rozhoduje co s ní bude.

e) Pokud člen sítě z jakéhokoliv důvodu nenajde způsob, jak přispět na část společně užívané infrastruktury, tak se v evidenci infrastruktury vytvoří záznam o tomto faktu. V evidenci financí tedy bude seznam členů kteří dosud nepřispěli na společnou část IX. V tomto seznamu bude člen do doby než bude možné 1abc)

2) Příspěvky na provoz infrastruktury IX

a) Pokud člen sítě provozuje na vlastní náklady část IX, kterou používají i ostatní členové IX, tak jsou tyto náklady považovány jako příspěvek na provoz společné infrastruktury.

b) Tento příspěvek na provoz nemusí být dokladovaný tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX, pokud člen hradí náklady jen sám.

c) Pokud se člen IX rozhodne část nákladů na provoz jím vlastněné infrastruktury sdílet s jinými členy IX, tak se finanční vypořádání provede mezi těmito subjekty a tento příspěvek na provoz musí být dokladovaný tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX.

d) Vlastník infrastruktury nemusí své náklady na provoz této infrastruktury s nikým sdílet. Jsou jeho a jen on rozhoduje co s nimi bude.

e) Pojem „příspěvek na provoz“ je spojen jen s platbou za energie spotřebované při provozu společné infrastruktury sítě a nájem prostor pro umístění společné infrastruktury sítě.

3) Poplatky v komunitním IX

a) Při připojení do IX nelze vyžadovat vstupní poplatek.

b) Za připojení k IX nelze vyžadovat poplatek.

c) Poplatky za služby mezi členy IX nemusí být dokladovány tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX.

d) Poplatky za služby mezi členy IX, kteří spolu zároveň sdílí příspěvky na provoz společné infrastruktury, musí být účtovány tak, aby poplatky a příspěvky byly od sebe jasně oddělené a rozlišitelné dle 2c).

Tisk/export