Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
internet_exchage [2020/01/27 17:06]
simandl vytvořeno
internet_exchage [2020/01/28 10:13]
simandl
Řádek 1: Řádek 1:
-Pokud budete chtít připojit [[Community network]] ven do internetu, je nejlepší sehnat si AS a ipv4 rozsahy ​a peerovat v nějakém komerčním centru.+Pokud budete chtít připojit [[Community network]] ven do internetu, je nejlepší sehnat si AS, adresy [[Vlastní blok veřejných adres|IPV4]] ​[[rozsah 2001:​67c:​1798::/​48 IPv6|IPV6]] ​a peerovat v nějakém komerčním centru.
  
 Nabízí se i možnost založit komunitní internetové centrum a sdílet data se zájemci o tuto výměnu dat na principech http://​www.picopeer.net Nabízí se i možnost založit komunitní internetové centrum a sdílet data se zájemci o tuto výměnu dat na principech http://​www.picopeer.net
  
 Pro bezproblémový chod komunitního IX je dobré dodržet podmínku, že připojení/​peerující členi komunitního IX musí mít nezávislou zálohu mimo tento IX. Pro bezproblémový chod komunitního IX je dobré dodržet podmínku, že připojení/​peerující členi komunitního IX musí mít nezávislou zálohu mimo tento IX.
-Pokud tomu takk není je třeba tomuto členovi pomoci k pořízení nezávislé zálohy. Zaručí to, mimo jiné, technickou kvalitu jednotlivých členů IX, tak aby byli schopni se sami o sebe a IX postarat.+Pokud tomu tak neníje třeba tomuto členovi pomoci ​co nejdříve ​k pořízení nezávislé zálohy. 
 +Zaručí to, mimo jiné, technickou kvalitu jednotlivých členů IX, tak aby byli schopni se sami o sebe a IX postarat
 +Dále funkční záloha mimo IX umožní klid při správě infrastruktury IX.
  
-Při nedodržení této podmínky hrozí zborcení komunity kolem IX a de facto ovládnutí tohoto IX úzkou skupinou technicky zdatnějších členů na úkor, v nevědomosti ponechaných,​ nesoběstačných členů.+Při nedodržení této podmínky hrozí zborcení komunity kolem IX a de facto ovládnutí tohoto IX úzkou skupinou technicky zdatnějších členů na úkor zbytku, v nevědomosti ponechaných,​ nesoběstačných členů
 +V komunitním IX je třeba předcházet jakýmkoliv tendencím a pokusům centralizovat správu, přístupy atp. na jen některé členy IX. 
 + 
 +Člen komunitního IX si musí výše uvedené uvědomit předem a delegovat alespoň jednu fyzickou osobu jako administrátora. 
 + 
 +Člen komunitního IX respektuje administrátory delegované ostatními členy. 
 + 
 +====== Finanční řád komunitního IX (dále jen IX) ====== 
 + 
 +===== 1) Infrastruktura IX ===== 
 + 
 +a) Pokud člen IX vybuduje na vlastní náklady část IX, kterou používají i ostatní členové IX, tak jsou tyto náklady považovány za příspěvek na společnou infrastrukturu IX. 
 + 
 +b) Tento příspěvek musí být dokladovaný tak aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX. 
 + 
 +c) Pokud se člen sítě rozhodne část jím vlastněné infrastruktury prodat jinému členu sítě tak se finanční vypořádání provede mezi oběma subjekty a provede se 1b) 
 + 
 +d) Vlastník infrastruktury nemusí svou infrastrukturu nikomu prodávat. Je jeho a jen on rozhoduje co s ní bude. 
 + 
 +e) Pokud člen sítě z jakéhokoliv důvodu nenajde způsob, jak přispět na část společně užívané infrastruktury,​ tak se v evidenci infrastruktury vytvoří záznam o tomto faktu. V evidenci financí tedy bude seznam členů kteří dosud nepřispěli na společnou část IX. V tomto seznamu bude člen do doby než bude možné 1abc) 
 + 
 +===== 2) Příspěvky na provoz infrastruktury IX ===== 
 + 
 +a) Pokud člen sítě provozuje na vlastní náklady část IX, kterou používají i ostatní členové IX, tak jsou tyto náklady považovány jako příspěvek na provoz společné infrastruktury. 
 + 
 +b) Tento příspěvek na provoz nemusí být dokladovaný tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX, pokud člen hradí náklady jen sám. 
 + 
 +c) Pokud se člen IX rozhodne část nákladů na provoz jím vlastněné infrastruktury sdílet s jinými členy sítě, tak se finanční vypořádání provede mezi těmito subjekty a tento příspěvek na provoz musí být dokladovaný tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX. 
 + 
 +d) Vlastník infrastruktury nemusí své náklady na provoz této infrastruktury s nikým sdílet. Jsou jeho a jen on rozhoduje co s nimi bude. 
 + 
 +e) Pojem "​příspěvek na provoz"​ je spojen jen s platbou za energie spotřebované při provozu společné infrastruktury sítě a nájem prostor pro umístění společné infrastruktury sítě. 
 + 
 +===== 3) Poplatky v komunitním IX ===== 
 + 
 +a) Při připojení do IX nelze vyžadovat vstupní poplatek. 
 + 
 +b) Za připojení k IX nelze vyžadovat poplatek. 
 + 
 +c) Poplatky za služby mezi členy IX nemusí být dokladovány tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX. 
 + 
 +d) Poplatky za služby mezi členy IX, kteří spolu zároveň sdílí příspěvky na provoz společné infrastruktury,​ musí být účtovány tak aby poplatky a příspěvky byly od sebe jasně oddělené a rozlišitelné dle 2c).
  
Tisk/export