Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
internet_exchage [2020/01/27 17:12]
simandl
internet_exchage [2020/01/27 17:15]
simandl
Řádek 6: Řádek 6:
 Pokud tomu takk není je třeba tomuto členovi pomoci k pořízení nezávislé zálohy. Zaručí to, mimo jiné, technickou kvalitu jednotlivých členů IX, tak aby byli schopni se sami o sebe a IX postarat. Pokud tomu takk není je třeba tomuto členovi pomoci k pořízení nezávislé zálohy. Zaručí to, mimo jiné, technickou kvalitu jednotlivých členů IX, tak aby byli schopni se sami o sebe a IX postarat.
  
-Při nedodržení této podmínky hrozí zborcení komunity kolem IX a de facto ovládnutí tohoto IX úzkou skupinou technicky zdatnějších členů na úkor, v nevědomosti ponechaných,​ nesoběstačných členů.+Při nedodržení této podmínky hrozí zborcení komunity kolem IX a de facto ovládnutí tohoto IX úzkou skupinou technicky zdatnějších členů na úkor zbytku, v nevědomosti ponechaných,​ nesoběstačných členů.
  
Tisk/export