Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
internet_exchage [2020/01/27 17:15]
simandl
internet_exchage [2020/01/28 10:13]
simandl
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Pro bezproblémový chod komunitního IX je dobré dodržet podmínku, že připojení/​peerující členi komunitního IX musí mít nezávislou zálohu mimo tento IX. Pro bezproblémový chod komunitního IX je dobré dodržet podmínku, že připojení/​peerující členi komunitního IX musí mít nezávislou zálohu mimo tento IX.
-Pokud tomu takk není je třeba tomuto členovi pomoci k pořízení nezávislé zálohy. Zaručí to, mimo jiné, technickou kvalitu jednotlivých členů IX, tak aby byli schopni se sami o sebe a IX postarat.+Pokud tomu tak neníje třeba tomuto členovi pomoci ​co nejdříve ​k pořízení nezávislé zálohy. 
 +Zaručí to, mimo jiné, technickou kvalitu jednotlivých členů IX, tak aby byli schopni se sami o sebe a IX postarat
 +Dále funkční záloha mimo IX umožní klid při správě infrastruktury IX.
  
 Při nedodržení této podmínky hrozí zborcení komunity kolem IX a de facto ovládnutí tohoto IX úzkou skupinou technicky zdatnějších členů na úkor zbytku, v nevědomosti ponechaných,​ nesoběstačných členů. Při nedodržení této podmínky hrozí zborcení komunity kolem IX a de facto ovládnutí tohoto IX úzkou skupinou technicky zdatnějších členů na úkor zbytku, v nevědomosti ponechaných,​ nesoběstačných členů.
 +V komunitním IX je třeba předcházet jakýmkoliv tendencím a pokusům centralizovat správu, přístupy atp. na jen některé členy IX.
 +
 +Člen komunitního IX si musí výše uvedené uvědomit předem a delegovat alespoň jednu fyzickou osobu jako administrátora.
 +
 +Člen komunitního IX respektuje administrátory delegované ostatními členy.
 +
 +====== Finanční řád komunitního IX (dále jen IX) ======
 +
 +===== 1) Infrastruktura IX =====
 +
 +a) Pokud člen IX vybuduje na vlastní náklady část IX, kterou používají i ostatní členové IX, tak jsou tyto náklady považovány za příspěvek na společnou infrastrukturu IX.
 +
 +b) Tento příspěvek musí být dokladovaný tak aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX.
 +
 +c) Pokud se člen sítě rozhodne část jím vlastněné infrastruktury prodat jinému členu sítě tak se finanční vypořádání provede mezi oběma subjekty a provede se 1b)
 +
 +d) Vlastník infrastruktury nemusí svou infrastrukturu nikomu prodávat. Je jeho a jen on rozhoduje co s ní bude.
 +
 +e) Pokud člen sítě z jakéhokoliv důvodu nenajde způsob, jak přispět na část společně užívané infrastruktury,​ tak se v evidenci infrastruktury vytvoří záznam o tomto faktu. V evidenci financí tedy bude seznam členů kteří dosud nepřispěli na společnou část IX. V tomto seznamu bude člen do doby než bude možné 1abc)
 +
 +===== 2) Příspěvky na provoz infrastruktury IX =====
 +
 +a) Pokud člen sítě provozuje na vlastní náklady část IX, kterou používají i ostatní členové IX, tak jsou tyto náklady považovány jako příspěvek na provoz společné infrastruktury.
 +
 +b) Tento příspěvek na provoz nemusí být dokladovaný tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX, pokud člen hradí náklady jen sám.
 +
 +c) Pokud se člen IX rozhodne část nákladů na provoz jím vlastněné infrastruktury sdílet s jinými členy sítě, tak se finanční vypořádání provede mezi těmito subjekty a tento příspěvek na provoz musí být dokladovaný tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX.
 +
 +d) Vlastník infrastruktury nemusí své náklady na provoz této infrastruktury s nikým sdílet. Jsou jeho a jen on rozhoduje co s nimi bude.
 +
 +e) Pojem "​příspěvek na provoz"​ je spojen jen s platbou za energie spotřebované při provozu společné infrastruktury sítě a nájem prostor pro umístění společné infrastruktury sítě.
 +
 +===== 3) Poplatky v komunitním IX =====
 +
 +a) Při připojení do IX nelze vyžadovat vstupní poplatek.
 +
 +b) Za připojení k IX nelze vyžadovat poplatek.
 +
 +c) Poplatky za služby mezi členy IX nemusí být dokladovány tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX.
 +
 +d) Poplatky za služby mezi členy IX, kteří spolu zároveň sdílí příspěvky na provoz společné infrastruktury,​ musí být účtovány tak aby poplatky a příspěvky byly od sebe jasně oddělené a rozlišitelné dle 2c).
  
Tisk/export