Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
internet_exchage [2020/01/28 10:13]
simandl
internet_exchage [2020/01/28 22:27]
simandl
Řádek 35: Řádek 35:
 b) Tento příspěvek na provoz nemusí být dokladovaný tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX, pokud člen hradí náklady jen sám. b) Tento příspěvek na provoz nemusí být dokladovaný tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX, pokud člen hradí náklady jen sám.
  
-c) Pokud se člen IX rozhodne část nákladů na provoz jím vlastněné infrastruktury sdílet s jinými členy ​sítě, tak se finanční vypořádání provede mezi těmito subjekty a tento příspěvek na provoz musí být dokladovaný tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX.+c) Pokud se člen IX rozhodne část nákladů na provoz jím vlastněné infrastruktury sdílet s jinými členy ​IX, tak se finanční vypořádání provede mezi těmito subjekty a tento příspěvek na provoz musí být dokladovaný tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX.
  
 d) Vlastník infrastruktury nemusí své náklady na provoz této infrastruktury s nikým sdílet. Jsou jeho a jen on rozhoduje co s nimi bude. d) Vlastník infrastruktury nemusí své náklady na provoz této infrastruktury s nikým sdílet. Jsou jeho a jen on rozhoduje co s nimi bude.
Řádek 49: Řádek 49:
 c) Poplatky za služby mezi členy IX nemusí být dokladovány tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX. c) Poplatky za služby mezi členy IX nemusí být dokladovány tak, aby k tomuto záznamu měli přístup ostatní členi IX.
  
-d) Poplatky za služby mezi členy IX, kteří spolu zároveň sdílí příspěvky na provoz společné infrastruktury,​ musí být účtovány tak aby poplatky a příspěvky byly od sebe jasně oddělené a rozlišitelné dle 2c).+d) Poplatky za služby mezi členy IX, kteří spolu zároveň sdílí příspěvky na provoz společné infrastruktury,​ musí být účtovány takaby poplatky a příspěvky byly od sebe jasně oddělené a rozlišitelné dle 2c).
  
Tisk/export