Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

jak_podat_zadost_o_udeleni_individualniho_opravneni_k_vyuzivani_radiovych_kmitoctu [2019/05/05 23:50] (aktuální)
0.0.0.0 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Jak_podat_žádost_o_udělení_individuálního_oprávnění_k_využívání_rádiových_kmitočtů ======
  
 +=Žádost o nové io =
 +-       ​Formuláře A a P http://​www.ctu.cz/​ctu-informuje/​jak-postupovat/​radiove-kmitocty/​podani-zadosti-o-individualni-opravneni.html
 +
 +-       ​Obchodní rejstřík (pokud se žádá poprvé)
 +
 +-       ​Potvrzení o zaplacení správního poplatku http://​www.ctu.cz/​ctu-online/​poplatky-vybirane-ctu/​spravni-poplatky.html
 +
 +Žádost o  individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů se posílá
 +poštou s náležitostmi na adresu Český telekomunikační úřad se sídlem
 +Sokolovská 219, Praha 9, poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02
 +Praha 025.
 +
 +Správní poplatek za žádost o vydání nového individuálního
 +oprávnění ​ podle § 5 odst. 1a 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních
 +poplatcích,​ ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5000,- Kč zašlete na účet:
 +
 +číslo: 3711-60426011/​0710,​ vedený u ČNB Praha, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1,
 +
 +Při platbě se uvede konstantní symbol 1148 (bankovním převodem) nebo 1149 (pro platbu poštovní poukázkou).
 +
 +Variabilní symbol se uvede takto: při žádosti o nové oprávnění ve tvaru 10xxxxxx, kde za xxxxxx se dosadí prvních 6 znaků z IČ nebo rodného čísla, uváděného v žádosti; při žádosti o změnu oprávnění ve tvaru 10yyyyyy, kde za yyyyyy se dosadí číslo oprávnění.
 +
 +Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku (nemusí být ověřená) se přiloží k žádosti. Další informace a sazebník správních poplatků zde.
 +
 +=Změna io např. z 2x40MHz 20ATPC na 56MHz 10ATPC=
 +
 +Máme 11GHZ spoj s 56MHz a pro něj dvě io s 40MHz a tak se nabízí to změnit za správní poplatek 500Kč. Jenže takové změna není možná a zákon nutí žádat o nové io za 5000Kč. Jde pouze ty dvě staré io zrušit - zdarma - a pak požádat o nové io s novými parametry.
 +
 +Toto je popsáno § 19 odst. 1 písm. d) zákona 127/2005 http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2005-127
 +
 +=Zrušení i.o.=
 + Věc: Žádost o zrušení stávajícího individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
 + ​Dobrý den,
 +   ​žádáme o zrušení i.o. č.XXXXXX/​RR.
 + ​Případnou dobropisovanou částku prosím pošlete na účet XXXXXX/2010 .
 + S pozdravem
Tisk/export