Nastavení_NanoBeam_M5_400mm

Screenshoty z již nakonfigurované wifi anteny Nano Beam M5 400mm

Po instalaci antény na střechu, balkón nebo jiné místo ve směru access pointu na který se chcete připojit se prosím dále řiďte podle manuálu, který bude k anténě přiložen.


Manuál vás navede přes IP adresu 192.168.1.20 do konfiguračního menu antény, kde postupujte podle následujících obrázků s popisky.

NB-Main.jpg

- položka Chain 0/Chain 1 ukazuje aktuální stav příchozího a odchozího signálu (ideální hodnoty by se měly pohybovat okolo -60 dBm)

- vlevo nahoře v rolovacím menu vedle tlačítka „logout“ si můžete otevřít okno s aktuálním stavem signálu (hodí se při mechanickém natáčení antény do směru AP) viz obrázek. SignalStrength.jpg


Nanobeam-wireless.jpg

- záložka wireless je důležitá pro nastavení přístupového bodu (dále jen AP) SSID (AP na které se budete připojovat)

- klikněte select a vyberte AP na které se chcete připojit (Po vybrání AP nezapomeňte uložit volbu!)

- dále je zde také důležitá položka Output Power, kterou nastavíte sílu odchozího signálu (Není důležité a nutné mít nastaveno na plných 65 dbm)


NB-Network.jpg

- v networkingu nastavujete chování vaší antény a je zde několik důležitých natavaní

- Network Mode nastavit na router

- WAN IP Address nastavit na DHCP

- NAT doporučuji použit k zamezení přístupu do vaší vnitřní sítě (hlavně v případě veřejné IP)

- modře ohraničené položky obsahují nastavení antény směrem do vaší domácí sítě

- můžete si zde zvolit přiřazování IP adresy apod.

POKUD NEROZUMÍTE JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM V MODRÉM RÁMEČKU, DOPORUČUJI NASTAVIT STEJNĚ JAKO JE NA OBRÁZKU!


NB-Advanced.jpg

- nastavit vzdálenost k přístupovému bodu (AP na které se připojujete)

- vypnout automatické dolaďování Auto Adjust (vyhnete se tak občasným kolísáním sítě, ke kterém může docházet při dolaďování vzdálenosti)

- Installer EIRP Control - pomůže se sílou signálu


NB-services.jpg

- nastavit NTP Server na ntp.prosek.czf viz obrázek


NB-system.jpg

- Device Name jméno pod kterým bude vaše anténa vidět v síti

- Administrator Username přítupové údaje pro připojení k anténě pro případnou konfiguraci

Viwal 29. 8. 2014, 13:27 (UTC)

Tisk/export