Povolení_přístupu_na_router_rychlé_rotě_pomocí_ssh_klíčů

Ke kontu roota se umožní přístup daným lidem pomocí jejich veřejného klíče, který se umístí do /root/.ssh a jeho kopie se vloží do authorized_keys souboru.

cd /root/.ssh

wget http://rota.prosek.czf/keys/

cat *.pub > authorized_keys

Tisk/export