Provozování_převzatého_vysílání

Začli jsme http://www.simandl.cz/stranky/linux/dvb/dvb.htm streamovat DVB-T multiplexy A a B po unicastem pomocí programu getstream poempel a následovalo oznámení (prý mailem) na RRTV, že nemáme registraci jako provozovatelé převzatého rozhlasového a televizního vysílání.

V červnu 2008 jsme poštou dostali žádost frameless|50px o podrobnější technicokou specifikaci šíření programů z multiplexů A a B.

Odepsali jsme jim frameless|50px popisem kde a jak vysíláme.

Následovala žádost frameless|50px o upřesnění a otázky kopírovaly přesně par. 2 odst (3), který definuje co se nepovažuje za převzaté rozhlasové a televizní vysílání.

par. 2 odst (3) Za převzaté rozhlasové a televizní vysílání se nepovažuje současné, úplné a nezměněné šíření přejímaných rozhlasových a televizních programů včetně služeb přímo souvisejících s programem určených pro veřejnost prostřednictvím kabelu, do něhož je zapojeno nejvýše 100 účastníků s přijímači podléhajícími oznamovací povinnosti; tento počet může být překročen, jestliže účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné budově nebo v komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, jestliže přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní komunikaci, a jestliže tento společný příjem není obchodně využíván.

Odepsali jsme frameless|50px|x a odpověděli na jednotlivé otázky.

Následovalo ticho a v únoru 2009 jsem zavolal na RRTV a zeptal se co se děje. Řekli mi, že už o tom http://www.rrtv.cz/cz/files/memo/z%C3%A1pis19.pdf rozhodli frameless|50px už v říjnu 2008 následovně.

13. Věc: převzaté vysílání v komunitních sítích – OS Jablonka

- Rada nepovažuje šíření programů občanským sdružením Jablonka.cz za převzaté vysílání

11-0-0

Na dotaz, co vlastně rozhodlo, mi bylo sděleno, že v našem případě nejde o příjem přijímači podléhajícími oznamovací povinnosti. Počítač se síťovou kartou není přijímač.

frameless|50px

frameless|50px

Tisk/export