SÚPM

SÚPM Společensky účelné místo

SÚPM přispívají (vyřizuje se skrze Úřad Práce hl. města Prahy) k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění pracovníka s méně závažnými handicapy (v tomto případě je handicap vyšší věk nad 50 let - krize v tomto případě nemá valný vliv) na trhu práce, kterým nelze v dané chvíli zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Výše příspěvku může činit maximálně 15.000,-Kč/1pracovní místo na plný pracovní úvazek/měsíc a doba poskytování finančního příspěvku činí maximálně 12 měsíců. Finanční podpora se týká i zkrácených úvazků.

O co tedy konkrétně jde:

Občanské internetové sdružení Jablonka.cz po 10. letech činnosti se rozrostlo do velikosti, kdy už přestává být únosné (amatérsky na koleně, ve volném čase) udržovat databázi členů, poskytování help line a další vyplývající činnosti. Chtělo by tedy zaměstnat jednoho člena s odpovídajícími schopnostmi a časovými možnostmi. Jeden aktivní člen - Josef Kněžík - by o tuto práci měl zájem a doufá, že by mohl vyhovět potřebám Jablonky.cz. Rovněž doufá, že zároveň vyhovuje kriteriím Úřadu Práce (dlouhodobě nezaměstnaný).

Jednalo by se o oboustranně výhodný pracovní vztah podpořený dotací SÚPM viz výše.

Co je třeba pro začátek udělat:

Je třeba vyplnit „Žádost o poskytnutí příspěvku na SÚPM".

Předseda obč.sdr. Jablonka.cz Ing. Petr Simandl se případně zkontaktuje s pracovnicí Úřadu Práce hl. m. Prahy (Domažlická ul.) a požádá ji o formulář “Žádost o poskytnutí příspěvku na SÚPM„. Popřípadě se jí zeptá na veškeré potřebné informace. Kontakt : Alena Chzanowská tel. 950 178 273 e-mail: alena.chranovska@aa.mpsv.cz V případě nouze lze použít kontakt na paní Česákovou Alenu tel.950 178 307

Termín plnění - co nejdřív

Josef Kněžík - coby zájemce o práci - poskytne veškeré potřebné informace o sobě, vše předvyplní a oběhá. Vytiskne 2x a vyplní Žádost o poskytnutí příspěvku na SÚPM. Pak jí po odsouhlasení radou a podepsáním předsedou vezme a podá na ÚP.

Nabídka spolupráce http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/vyzva_pro_zamestnavatele_nip_final.pdf

Formulář http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni/supm_vyhraz.doc

Dále by se dalo uvažovat i o SVČ viz Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu SVČ

Celý přehled formulářů je na webu http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni/

V pondělí 27. ledna 2014 jsem se byl informovat u paní Chrzinovské Aleny (referent zaměstnanosti, ÚP ČR pro hl. m. Prahu Žerotínova 38), co to obnáší vyřídit dotaci pro pracovníka v ohrožené skupině nad 50 let věku.

Co se týče podpory živnostníka je to zcela jinak než jsme předpokládali. Nejde o dotaci na odměnu pro pracovníka ale o dotaci na jeho pracovní prostředky (nářadí) a materiál. To ale Jablonka.cz hradí, to není to, co bychom potřebovali.

Kromě výše zmíněných formulářu jsem dostal k vyplnění tyto další:

Hlášenka volného pracovního místa http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/formulare/hlasenka_06_2011.pdf

Evidenční list firmy a jejich pracovišť http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/formulare/evid_list.pdf

Dále pak prázdné listy pro další záznamy se záhlavím s logy Evropského sociálního fondu a ÚP. Jak paní zdůraznila loga musí být v černé barvě. nestaší je vytisknout z intenetu. Modrá barva loga převedená na černonbílou tiskárnu by nebyla dostatečně černá.

Já i Petr Simandl jsme se shodli na tom, že vynaložené úsilí papírování a neustálá kontrola ze strany ÚP není adekvátní výsledku a potřebám Jablonky i pracovníka.

Snažili jsme se tedy pouvažovat o jiných možnostech.

Shodou oklností byl nedávno Petr Simandl na jedné akci NFX. Mělo tam prezentaci PilsFree, podstatně větší sdružení než je naše. Prezentovali zde systém odměńování svých aktivní pracovníků podílejících se na rizšiřování této rozsáhlé internetové sítě (asi 20000 bytů). Už z jejich velikosti vyplývá, že tyhle věci museli nějak uspokojivě řěšit. Mohli by být i v tomhle pro naše sdružení inspirací.

Myslím si, že by jsme jejich systém spolupráce a odměňování mohli využít.

Petr Simandl nás bude o tom podrobněji informovat na nejbližší Radě Jablonky. Nám ostatním nechť je to téma k zamyšlení a inspirace k plodné diskusi s konktrétními výsledky jak dál pokračovat ve vývoji.

Tisk/export